O časopisu

S ciljem približavanja znanosti i prakse osigurateljne struke, Hrvatski ured za osiguranje pokrenuo je znanstveno-stručni časopis pod nazivom Hrvatski časopis za OSIGURANJE koji će doprinijeti pozicioniranju te prepoznatljivosti osigurateljnog sektora u izazovnom i promjenjivom okruženju financijskog sektora ali i ukupnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Objavljivanjem časopisa Hrvatski ured za osiguranje nastavlja svoju četvrtstoljetnu tradiciju tiskanja brojnih publikacija, izvješća i zbornika koji su uvelike pridonijeli razvoju struke ali i konstantnom obrazovanju sudionika u industriji.

U narednim brojevima obrađivat će se različite teme vezane uz osigurateljni sektor i struku, od ostvarivanja šire društvene uloge industrije osiguranja do tema vezanih uz nove proizvode ali i zaštitu potrošača.

„Kao što se i nekada, u drugačijim vremenima i okruženju, javljala potreba da se propituju nove mogućnosti i traže odgovori na izazove poslovanja tako je i danas izrazita potreba da se na znanstven i stručan način prati razvitak djelatnosti, njen zakonodavni okvir ali i profesionalna praksa. Buduće stranice i brojevi stoga mogu i trebaju biti mjesto znanstveno-stručne afirmacije naših novih stručnjaka u osiguranju, pa time i mjesto s kojega se usmjerava prema budućnosti osiguravateljne i popratnih djelatnosti u Hrvatskoj. To je dovoljno važan zadatak i velik izazov kojemu se trebamo posvetiti zajedničkim snagama.“, izjavio je glavni i odgovorni urednik časopisa dr.sc. Damir Zorić.